Στην Easybookings δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών στους servers μας για λόγους ασφαλείας.

Μπορείτε ωστόσο να δεχθείτε πληρωμές κρατήσεων από όλες τις διαδεδομένες χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Συνεργαζόμαστε με όλες τις Ελληνικές τράπεζες και τα Payment gateways που αυτές παρέχουν. Μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον πληρωμής, ο πελάτης, εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του και μετά την επεξεργασία της πληρωμής από την Τράπεζα, επιστρέφει αυτομάτως στην σελίδα ολοκλήρωσης της κράτησης.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία διασύνδεσης ePos (μέσω re-direction) θα πρέπει να επισκεφτείτε το αντίστοιχο κατάστημα της τράπεζας στην οποία τηρείτε λογαριασμό για την επιχείρησή σας και να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.